Τις εποχές που η αλληλεγγύη ήταν σύμφυτη με την κοινωνική ζωή...

Διάνοιξη δρόμου στο Κρίκελλο με εθελοντική κοινοτική εργασία το 1922!