Οι συναγωνιστές του Άρη.


Βασίλης Παπασωτηρίου,Ψηλορείτης (αριστερά), Γερμανός Δημάκος, Παπα-Ανυπόμονος (κέντρο), Κώστας Καβρέντζης, Κωστούλας (δεξιά).