Αν ζούσαμε...

      Αν ζούσαμε στην Αρχαιότητα θα είμασταν είλωτες...
     Αν ζούσαμε  στην Τουρκοκρατία θα είμασταν ραγιάδες...
          Αν ζούσαμε στα  πρώτα χρόνια ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους θα είμασταν κολίγοι...
               Σήμερα στα χρόνια της Παγκοσμιοποίησης είμαστε απλά Έλληνες!