Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους...


"Τα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος!"