Ας διδαχτούμε από την Ιστορία μας!

Έτσι μόνο θα αποφύγουμε να επαναληφθούν τα Ιστορικά γεγονότα ως  μια νέα "τραγωδία" και να παραμείνουν απλά μόνο ως "φάρσα"! 
Ριζοσπάστης 19-4-1934.

Ας μην ξεχνάμε πως το Μεγάλο Οικονομικό Κραχ του 1929 οδήγησε στην Ελληνική Χρεοκοπία του 1932, και στην Δικτατορία του Μεταξά το 1936!