"Γιατί ζηλοτυπείτε, ψηλά βουνά;"


"Γιατί ζηλοτυπείτε, ψηλά βουνά; Αυτό είναι το βουνό, στο οποίο ο Θεός ευδόκησε να κατοικεί..."