Να φύγει ο γερμανόδουλος Παπανδρέου.

Προκήρυξη του  ΕΑΜ τον Δεκέμβρη του 1944!