Δεν είμ΄ εγώ σπορά της τύχης...

"Δεν είμ΄ εγώ σπορά της τύχης
ο πλαστουργός της νιας ζωής.

Εγώ ΄μαι τέκνο της ανάγκης
κι ώριμο τέκνο της οργής.
Δεν κατεβαίνω από τα νέφη,
γιατί δε μ΄ έστειλε κανείς
Πατέρας, τάχα παρηγοριά

για σένα, σκλάβε, που πονείς."
(Κ.Βάρναλης)