"Τσεκούρι στους δολοφόνους του Λαού!"

"Τσεκούρι στους δολοφόνους του Λαού!
Ο Λαός απαιτεί Λαϊκά Δικαστήρια!"
(Αφίσα ΕΑΜ- Δεκέμβρης 1944)