ΕΠΟΝίτες αντάρτες.

Η πρώτη υποδειγματική Διμοιρία ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣ στο Καρπενήσι.