"Τσοπανόπουλο από πέρα, τραγουδάει με τη φλογέρα!

"Τσοπανόπουλο από πέρα,
τραγουδάει με τη φλογέρα,
τραγουδάει το καημένο,
με παράπονο, θλιμμένο."