Εμπρός Λαέ, μην σκύβεις το κεφάλι!


"Οι μεγάλοι είναι μεγάλοι μόνο επειδή εμείς είμαστε γονατιστοί." 
 (Pierre-Joseph Proudhon)