Απαγωγή Παπαθανασίου από το Τηλεγραφείο της Κλεπάς.

ΕΜΠΡΟΣ 30-4-1947