Αστυνομική βία και κατάχρηση εξουσίας στην Κλεπά του 1910.

ΣΚΡΙΠ 13-10-1910