Δημοτικές Εκλογές στον δήμο Κλεπαΐδος το 1896.

ΣΚΡΙΠ 10-12-1895